KULTURAREN TXOKOA / Literatura

Summerhill

Summerhill – Eskola Alternatiboa

71ucjDY+KuLSummerhill izango da munduan zehar ezagunena den eskola alternatiboa. 1921an sortua Ingalaterrako ekialdeko kostan, eskola demokratikoen artean erreferentea da, zeren eta ikasleei independentzia ematen zaie pertsona tolerante, zentzudun eta seguruak bilakatzeko.

Summerhill-eko sistemak, ordea, ez du ikasleen hezkuntzan soilik eragiten: gurasoekin tratatzeko modua ere aldatzen du eta, horrela, familia modernoetan sortzen diren arazo gehienak deuseztatzen dira.

Eskola honen sortzaileak, Alexander Sutherland Neill-ek, uste zuen inposizio (kalifikazio, sari, etab.) gabeko hezkuntza librea posible dela, zeren eta umeek era positiboan erantzuten dute maitasunaren eta askatasunaren aurrean. Era horretara, ikasleek benetan ikasten dute elkarbizitzatik, beraien ekintzen erantzule izanik eta elkar errespetatuz.

Orokorrean ikasleak adinaren arabera taldekatzen badira ere, batzuetan, beraien interesen arabera elkartzen dira. Gela guztiak hautazkoak dira eta, ondorioz, ikasleek aukeratzen dute zeintzuk erabiliko dituzten eta zeintzuk ez. Horrez gain, jolasteak eta aktibitate artistiko eta sormenezkoek oso egiteko garrantzitsua dute, hala nola, antzerkiak eta dantzak. Liburuak, ordea, bigarren plano baten geratzen dira eta materia batzuk (erlijioa kasu) guztiz desagertzen dira.

Eskolaren gobernua horizontala izateko, ume eta helduak larunbatero elkartzen dira bilera batean, non legeak ezartzen edo arazoak konpontzen baitira denen artean (irakasleen kontratazioa eta soldata ez ezik). Neill parafraseatuz, bilera da umeen benetako ikasgaia.

Summerhill liburuan, Neill-ek berak sortutako eskola aurrerakoiaren funtzionamendua azaltzen du eta hezkuntza-eredu ausart hori bultzatu zuten oinarriak aurkezten ditu. Autorearen esanetan, eskola honen eginkizun nagusia da umeen zorigaitza osatzea, horiek zoriontasunean heziz.

«Eskolan zaindu beharko litzatekeen gauza bakarra zorigaitza da. Ume zaila zorigaitzeko umea da. Bere buruarekin gerran dago eta, ondorioz, munduarekin dago gerran. […] Liburu honen helburua da erakustea nola sortzen den zorigaitza, nola suntsitzen dituen biziak eta nola hezi daitezkeen umeak zorigaitz hori inoiz ez dadin agertu.»

NEILL, Alexander S.

http://www.summerhillschool.co.uk/

Summerhill – La Escuela Alternativa

a-s-neill-summerhill-2743-MLM4814812320_082013-FSummerhill es, probablemente, la escuela alternativa más famosa de todo el mundo. Fundada en 1921 en la costa este de Inglaterra, es un referente entre las escuelas democráticas, ya que los alumnos aprenden a confiar en sí mismos y a ser tolerantes y considerados, cuando se les deja espacio para ser ellos mismos.

Del mismo modo, el sistema que se usa en Summerhill no solo abarca la educación, sino que también cambia la manera de tratar con los padres, por lo que se eliminan la mayoría de las fricciones y problemas que surgen en las familias.

Su creador, Alexander Sutherland Neill, creía que la educación en libertad, sin coacción de ningún tipo (calificaciones, premios, etc.), es posible porque los niños responden positivamente al amor y a la libertad. Así, los alumnos aprenden de verdad cuando conviven y son responsables de sus actos, ya que, de ese modo, aprenden a vivir en sociedad, respetándose mutuamente.

En general, los alumnos se agrupan en clases según su edad pero, a veces, lo hacen según sus intereses. Todas las aulas son opcionales, por lo que los alumnos pueden escoger las que desean frecuentar y las que no. Además, destaca la importancia que se da al juego y a las actividades artísticas y creativas, como el teatro o la danza. En cambio, los libros pasan a un segundo lugar y hay materias que desaparecen, como la religión.

Para que el gobierno de la escuela sea lo más horizontal posible, adultos y niños se reúnen cada sábado en una asamblea, donde se establecen leyes o se resuelven conflictos entre todos, con total igualdad (menos la contratación y sueldo de los maestros). Parafraseando a Neill, la asamblea es la verdadera lección que aprenden los niños.

En el libro Summerhill, Neill expone el funcionamiento de la escuela progresista que fundó y presenta los principios que han inspirado este atrevido modelo educativo. Según el autor, dicha escuela tiene como función principal curar la infelicidad de los niños, criándolos pensando en la felicidad.

«El único cuidado que habría la necesidad de practicar en la escuela es la cura de la infelicidad. El niño difícil es el niño infeliz. Está en guerra consigo mismo y, por tanto, está en guerra con el mundo. […] La intención de este libro es hacer ver cómo nace la infelicidad, cómo arruina las vidas humanas y cómo se pueden educar los niños de manera que la mayor parte de esta infelicidad no llegue a nacer nunca.»

NEILL, Alexander S.

http://www.summerhillschool.co.uk/

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s